Kontaktujte nas

Ubytovanie a správcovstvo


"Ubytko":
Systém slúži na komplexné evidovanie rezervácií, ubytovania, prehľadu platieb a pohľadávok ubytovaných hostí, resp. študentov v ubytovacích zariadeniach (hoteloch, penziónoch, študentských domovoch a pod.).
"Spoločenstvá.sk":
Online komunikačný internetový portál rezidentov a správcovských spoločností slúži predovšetkým na komunikáciu správcovskej spoločnosti, predsedu spoločenstva s rezidentmi, resp. vlastníkmi bytových a nebytových priestorov.


portfólio

referencie