Kontaktujte nas

 O nás

Ako zakladatelia NWS by sme vám radi v krátkosti prezentovali naše hodnoty a princípy, ako aj dôvody, ktoré nás viedli k založeniu spoločnosti.

Počas našich študentských čias na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave sme nadobudli odborné zručnosti, ale aj praktické, organizačné a obchodné skúsenosti z pôsobenia v študentských organizáciách. Podieľali sme sa na založení občianskeho združenia Ynet, zastrešujúce prvú študentskú internátnu sieť na Slovensku a absolvovali aj prvé pracovné skúsenosti v oblasti IT v nadnárodnej finančnej inštitúcii. Odvtedy ubehlo 10 rokov a všetky tieto získané skúsenosti sme sa rozhodli zúročiť a pokúsili sa o vybudovanie úspešnej obchodnej značky a spoločnosti.

Počas jej zakladania a budovania sme neustále kládli a naďalej kladieme dôraz na to, aby sa v nej odzrkadľovali naše osobné hodnoty a princípy, akými sú serióznosť, spoľahlivosť, profesionalita, zodpovednosť, flexibilita, kompaktnosť a progresivita. Najdôležitejšou, tzv. stavebnou jednotkou každej spoločnosti sú jej ľudia a preto sa od počiatku usilujeme o to, aby naša spoločnosť pozostávala nielen z profesionálov po odbornej stránke, ale aj charakterných osobností a hodnotných individualít. Lebo to najcennejšie, čo spoločnosť môže mať a má, sú práve jej ľudia. Sme otvorení novým a progresívnym nápadom a podporujeme ich realizáciu. Pretrvávajúcou snahou je vytvorenie komunity ľudí a pracovného prostredia, kde sa z kolegov stávajú priatelia a z práce zábava. Spoločnosť NWS má ambíciu existovať v symbióze so životmi ľudí, ktorí v nej pôsobia. Máme za cieľ byť si vzájomne oporou a partnerom pri napĺňaní našich vzájomných cieľov. Inšpiráciu čerpáme a našimi vzormi sú spoločnosti BAŤA a z novodobej histórie spoločnosť ESET.

Dnes, po uplynutí vyše jedného desaťročia, spoločne s našimi obchodnými partnermi a kolegami z NWS môžeme konštatovať, že sa nám to skutočne darí. Naďalej sa však usilujeme o rast a zviditeľňovanie obchodnej značky a spoločnosti NWS aj za hranicami Slovenska.

Zakladatelia NWSportfólio

referencie