Kontaktujte nas

Školstvo a vzdelávanie


"Ubytko":
Systém slúži na komplexné evidovanie rezervácií, ubytovania, prehľadu platieb a pohľadávok ubytovaných hostí, resp. študentov v ubytovacích zariadeniach (hoteloch, penziónoch, študentských domovoch a pod.).
"EduBase" Education and training database:
je systém, ktorý prehľadným spôsobom eviduje, riadi a kontroluje absolvovania (zákonom a zamestnávateľom stanovených) školení, umožňuje E-learning a následné testovanie zamestnancov alebo študentov z daného školenia, resp. predmetu.
"E-index":
Komplexný informačný systém je určený pre pedagógov a študentov, slúži na evidenciu študijných výsledkov, testovanie a vzdelávanie.
"E-zápis":
Elektronický zápis na štúdium.


portfólio

referencie