Kontaktujte nas

Ostatný softvér


"Project Builder":
Informačný systém slúžiaci na simuláciu a evidenciu projektov a investícií, ako aj kalkuláciu ich rentabilnosti.
"Regsys":
Informačný databázový systém určený pre komplexnú správu a riadenie registratúry.


portfólio

referencie