Kontaktujte nas

Komory, spolky, združenia


"ChamIS":
Databázový informačný systém určený pre obchodné komory, združenia, asociácie alebo spolky. Systém má v sebe obsiahnuté všetko potrebné pre ich chod, riadenie a analýzu činnosti.
"AGOD" Agenda odborov colnej správy:
Informačný systém určený pre komplexné zastrešenie agendy odborov zamestnávateľov.


portfólio

referencie