Kontaktujte nas

Členstvá

Amcham

Spoločnosť NWS je od roku 2006 členom Americkej obchodnej komory (AmCham). Americká obchodná komora bola založená v roku 1993. Aktuálne je najväčšou a najaktívnejšou zahraničnou obchodnou komorou pôsobiacou na Slovensku. V súčasnosti zastrešuje viac ako 300 medzinárodných a slovenských spoločností. V rámci tohto strategického členstva sme získali priestor pre získavanie nových obchodných partnerov, vytváranie nových obchodných vzťahov a prezentáciu našej spoločnosti v širokom podnikateľskom prostredí.

PPP

Od roku 2010 je NWS členom PPP (Partnerstvá pre prosperitu) mimovládnej neziskovej organizácie, ktorá vznikla v roku 2001. Základnou filozofiou PPP a zmyslom jej členstva je presvedčenie, že úspešná spoločnosť musí stáť nevyhnutne na trvalej spolupráci a komunikácii politickej (teda rozhodovacej) sféry s občianskou. Vytváranie verejno-súkromných partnerstiev (public - privat partnerships) pod gesciou mimovládnej neziskovej organizácie je cestou k transparentnej spolupráci na skutočne spoločensky prospešných projektoch.

Bratislava Mesto

Predstavitelia spoločnosti NWS pôsobia od roku 2011 ako poradcovia pre oblasť informačných a komunikačných technológií hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

portfólio

referencie